WEBBSTRATEGI OCH ANALYS

Det bakomliggande syftet med all marknadsföring är att omvandla dina potentiella kunder till faktiska kunder. Och för att lyckas med detta krävs det att du känner din målgrupp. Genom marknadsföringsstrategin Data Analytics bearbetar vi dina kunddata för att sedan sålla ut värdefull information om dina konsumenter. Vi kan pin-pointa exakt varifrån dina webbesökare kommer, avläsa vilka sökord som gett flest träffar samt identifiera vad som ligger bakom dina kunders köp.
  Framgångsrik digital marknadsföring är inget trolleri. Det är tvärtom skörden av god planering, daglig uppföljning och resultatinriktat arbete. När vi antar oss ett uppdrag tar vi alltid utgångspunkt i dina behov: det viktigaste för oss är att följa och uppnå just ditt företags målsättningar. Först då har vi skapat kommunikation som både vi och ditt företag kan vara stolta över.