Visam

Vi fick i uppdrag av Karl Gustav Design & Regionförbundet i Örebro att fram en mobil-applikation till deras projekt ViSam(länk). ViSam-modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring de mest sjuka äldre i Örebro län. Planering, samverkan och insatser sker utifrån den äldres delaktighet och behov. Applikationen finns för sjuksköterskor som gör hembesök hos en brukare. Tidigare hade sjuksköterskorna använt sig av en pappersblankett för att avgöra huruvida brukaren skall få vård i hemmet eller skickas till sjukhus.

Applikationen är ViSam-blanketten, digitaliserad och förbättrad. Vi jobbade nära med Regionförbundets personal i framtagningen av applikationen och vi är oerhört nöjda med resultatet. En applikation som förenklar och effektiviserar processen samtidigt sparar viktig information om brukaren och dennes värden. Visa appen